dr Magdalena Skrzyp – Knapek

dr Magdalena Skrzyp-Knapek – neurologopeda kliniczny, mioterapeuta, terapeuta orotropii i ortodoncji funkcjonalnej, karmienia, metod Butejki i MFS.

Pani Doktor to adiunkt Zakładu Logopedii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2010 r. pracuje jako logopeda – obecnie w Centrum Logopedycznym w Wieliczce oraz Smart Kids Fit&Well w Niepołomicach.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju mowy dzieci do 3 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz niedosłuchem. Obecnie szczególną uwagę poświęca mioterapii oraz pacjentom z trudnościami w obszarze ustno-twarzowym.
Prowadzi konsultacje dla noworodków i niemowlaków z problemami w karmieniu.

Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na logopedii w aspekcie lingwistyki klinicznej. Zajmuje się rozwojem funkcji prymarnych oraz mowy w życiu prenatalnym, zaburzeniami mowy u dzieci z poważnymi deficytami rozwojowymi, badaniem zależności między opóźnieniem w rozwoju mowy a trudnościami funkcjonalnymi. Uczestniczka licznych szkoleń na temat wczesnej interwencji logopedycznej.